Warning: require() [function.require]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php5.2/lib/php/color_custom_pattern.php) is not within the allowed path(s): (/home/skylemon/:/tmp:/usr/local/lib/php/:/usr/sbin/:/usr/bin/:/usr/local/bin/:/usr/local/sbin/:/bin/:/sbin/) in /home/skylemon/domains/zrozumubezpieczenia.pl/public_html/wp-content/themes/marketing-expert/lib/color_pattern.php on line 1496
Aktualności

Spór z ubezpieczycielem – co warto wiedzieć

spór o wysokość odszkodowania
0

Zbyt mało, zbyt późno lub wcale – to najczęstsze przyczyny konfliktu o odszkodowanie pomiędzy ubezpieczonym a ubezpieczycielem. W jaki sposób zwiększyć własne szanse na uzyskanie satysfakcjonującego rozwiązania i jak postępować w chwili, w której zostaniemy potraktowani niesprawiedliwie?

Całkowita odmowa wypłaty świadczenia

Najczęstsze przyczyny:

 • Odniesienie się do działu wykluczeń w OWU.
 • Brak odpowiedniej dokumentacji.

Jeżeli otrzymamy informację o odmowie przyznania świadczenia, przede wszystkim dokładnie się jej przyjrzyjmy. Zgodnie z prawem TU ma obowiązek podania przyczyny takiej decyzji, w sposób jasny, czytelny i możliwy do weryfikacji. Zazwyczaj znajdziemy tam informację o odpowiednim paragrafie umowy, który zawiera opis wyłączenia odpowiedzialności TU – będzie to dokładna przyczyna odmowy.

Jeżeli przyczyna będzie jednoznacznie słuszna – na przykład szkoda została poniesiona w wyniku złamania przez nas prawa (np. prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu – nie ma wówczas znaczenia fakt, że to nie my byliśmy sprawcami wypadku), niewiele możemy zrobić. Jeżeli jednak wyjaśnienie jest niejednoznaczne (np. ogranicza się do określenia „rażące niedbalstwo ze strony poszkodowanego”), a na dodatek nie znajduje ono – w naszej opinii – potwierdzenia w faktach, powinniśmy podjąć kroki zmierzające do wyjaśnienia sytuacji, składając pisemne odwołanie od decyzji.

Podobnie powinniśmy postąpić w przypadku odmowy wynikającej z niepełnej dokumentacji – do odwołania dołączając wszystkie wymagane dokumenty.

 

Zbyt późne rozpatrzenie wniosku i wypłata odszkodowania

 

Towarzystwa ubezpieczeniowe zobowiązane są do przestrzegania tzw. Kodeksu Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych, w którym znajduje się następujący zapis:

Zakłady ubezpieczeń skargi na swoją działalność rozpoznają bez zbędnej zwłoki, rzetelnie i w dobrej wierze, odpowiadając na stawiane im zarzuty. Zakłady ubezpieczeń zmierzają do tego, by termin udzielenia odpowiedzi na skargę nie był dłuższy niż jeden miesiąc.”

Pod względem prawnym wiąże je ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152). W artykule 14 ustawy opisano obowiązki TU – w skrócie:

 

 • Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty świadczenia w terminie 30 dni od czasu wpłynięcia wniosku.
 • Jeżeli TU nie wypłaci odszkodowania w ciągu 30 dni, musi podać istotne przyczyny takiego stanu rzeczy (powołując się na niemożność rozpatrzenia sprawy z należytą starannością). Terminem granicznym staje się wówczas 90 dni. Jednocześnie w terminie do 30 dni od daty wpłynięcia wniosku musi wypłacić bezsporną część odszkodowania.
 • TU może nie wypłacić świadczenia w określonym przez prawo terminie, jeżeli decyzja zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

 

Jeżeli świadczenie nie zostanie wypłacone w terminie, nabywamy prawo do uzyskania ustawowych odsetek za czas opóźnienia. Naszym obowiązkiem jest wysłanie pisemnego wezwania do zapłaty do TU, w którym informujemy o upłynięciu terminu oraz domagamy się wspomnianych odsetek.

Ostateczną instytucją, do której możemy się odwołać, jest Komisja Nadzoru Finansowego.

 

Zaniżenie kwoty odszkodowania

 

Najczęstsze przyczyny:

 • Wewnętrzne tabele wartości (zwłaszcza w ubezpieczeniach NNW).
 • Niekorzystna decyzja rzeczoznawcy.
 • Przyjęcie odmiennej podstawy obliczenia świadczenia (częste w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych)

 

Nagminną praktyką wśród TU jest zaniżanie kwoty rekompensaty – część z nich stosuje przy tym psychologiczną manipulację, błyskawicznie przelewając ją na nasze konto (co – w teorii – może nas skłonić do rezygnacji z dalszych działań). Pamiętajmy, że przyjęcie pieniędzy od ubezpieczyciela nie zamyka nam drogi do dalszych roszczeń! W wielu wypadkach już samo zgłoszenie zastrzeżeń może podnieść wysokość rekompensaty – TU często bowiem traktują pierwsze wyliczenia jako podstawę do dalszych negocjacji, a ubezpieczonym walczących o własne prawa gotowe są od ręki zapłacić więcej.

 

Jeżeli jednak na nasze pismo otrzymamy odpowiedź odmowną – pozostaje nam arbitraż za pośrednictwem Rzecznika Finansowego (postępowanie mediacyjne, koszt to 50 złotych płacone przez wnioskodawcę) lub wejście na drogę prawną.

 

Nie bójmy się przy tym dysproporcji między pozycją finansowego molocha i zwykłego konsumenta – TU starają się unikać spraw sądowych, w wielu wypadkach decydują się zatem na korzystną dla ubezpieczonego ugodę. Także w samym procesie mamy spore szanse na wygraną – oczywiście w sytuacji, w której racja jest po naszej stronie.

 

Zanim jednak rozpoczniemy działania prawne, powinniśmy dobrze się do nich przygotować. Oznacza to przede wszystkim konieczność dokładnego zapoznania się z OWU – łącznie z wszystkimi tabelkami. Porównajmy doznane przez nas szkody z ich wyceną dokonaną przez ubezpieczyciela, na własną rękę postarajmy się ocenić rzetelność wyceny rzeczoznawcy oraz upewnijmy się, że posiadamy odpowiednią dokumentację.

 

 

Wzory pism przydatnych w opisywanych sytuacjach znajdziesz na stronie Rzecznika Ubezpieczonych: http://rf.gov.pl/wzory-pism/wzory-pism-ubezpieczenia-emerytury

You may also like
Decyzja KNF odnośnie zmian we wkładzie własnym
Kredytobiorco, sprawdź zmiany we wkładzie własnym w 2016!
Dopłaty dla rolników
Wyższe dopłaty do składek ubezpieczeń rolnych – dlaczego?
1 Comment
 • PCO Mar 15,2016 at 2016-03-15T11:28:43+00:000000004331201603

  Bardzo słuszna uwaga – czytaj co podpisujesz. W OWU jest wiele przydatnych informacji dot. m.in. wykluczeń lub przeliczników dot. wysokości przyznawanego odszkodowania za dany uszczerbek na zdrowiu.

  A co do samego sporu z ubezpieczycielem – odwołać się od decyzji zawsze można. Byle tylko merytorycznie.

Zostaw komentarz

Treść Twojego komentarza*

Twoje imię*
Twoja strona www